این نرم افزار کاملا رایگان است و نیازی به پرداخت پول نیست. اما در صورتیکه که مایل هستید از ما حمایت کنید می توانید مبلغی را به دلخواه پرداخت کنید.