نرم افزار آزمون سفید یک نرم افزار رایگان است. استفاده و یا انتشار آن با حفظ مالکیت معنوی بلامانع است.

با توجه با اینکه نرم افزار آزمون سفید یک نرم افزار رایگان است. هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر گونه خطای های احتمالی و ایردات فنی که موجب آسیب به منابع نرم افزاری و سخت افزاری شود. به عهده نخواهد گرفت. مسئولیت موارد ذکر شده به طور کامل به عهده استفاده کنند آن خواهد بود.

نرم افزار آزمون سفید یک نرم افزار رایگان است بنابراین کسی حق فروش این نرم فزار را نخواهد داشت.

استفاده از نرم افزار به منزله پذیرفتن قوانین نرم افزار است.